Η επικαιρότητα της συζήτησης για τη σχέση “κέντρου” “περιφέρειας”