Παλαιότερες και τωρινές πολιτικές ανάγκες της Αριστεράς και της χώρας