Σοσιαλιστική Προοπτική

Σχέδιο Ελάχιστων Προτεραιοτήτων Μεταβατικής Περιόδου

Η «Σοσιαλιστική Προοπτική» θεωρεί ότι, από τη σημερινή ιστορική δοκιμασία μπορεί να εξέλθει η χώρα και ο λαός μας με τις λιγότερες απώλειες μόνο μέσω παραγωγικών και εποικοδομητικών συγκρούσεων των πολιτικών και κοινωνικών της δυνάμεων. Σε αυτό το σημείο έχουν αποτύχει πλήρως όλοι οι πολιτικοί και κοινωνικοί φορείς του τόπου, ανεξάρτητα από τις επιμέρους διαφοροποιήσεις τους.

Το “Σχέδιο των ελάχιστων προτεραιοτήτων” της «Σοσιαλιστικής Προοπτικής» εδράζει σε μια βασική παραδοχή, ότι δηλαδή η ελληνική κοινωνία χρειάζεται αλλαγή κοινωνικού και παραγωγικού υποδείγματος, καθώς και αλλαγή πολιτικού πολιτισμού.

Υποστηρίζουμε και εργαζόμαστε για έναν πολιτικό πολιτισμό που δε θα φοβάται και δε θα ευτελίζει τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις. Αντίθετα πιστεύουμε στη σκληρή, αλλά γόνιμη, αντιπαράθεση γύρω από ιδέες και προτάσεις που αφορούν τα ζωτικά συμφέροντα του ελληνικού λαού και, κυρίως, των λαϊκών στρωμάτων που υποφέρουν τα πάνδεινα αυτή την περίοδο.

Το «Σχέδιο Ελαχίστων Προτεραιοτήτων Μεταβατικής Περιόδου» τίθεται σε δημόσια συζήτηση, καλώντας του πολίτες και κυρίως τη νέα γενιά, να εμπλακεί ενεργά στους προβληματισμούς για την πολιτική, οικονομική, ηθική και πνευματική αναγέννηση της πατρίδας μας.

Ήλθε η στιγμή να επιστρατεύσουμε τη μέγιστη δυνατή φαντασία μας και να κινηθούμε με τον απαραίτητο ρεαλισμό.

 

Ι. Άμεσος εκδημοκρατισμός του συστήματος πληροφόρησης στην κατεύθυνση μιας ισχυρής, πραγματικής δημοκρατίας.

Στις παρούσες συνθήκες της κρίσης το καθεστωτικό σύστημα πληροφόρησης έχει μετατραπεί σε κύριο πρόβλημα της απρόσκοπτης λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος: αποκρύπτει συστηματικά, συγχέει ηθελημένα, παραπλανεί μεθοδικά, ψεύδεται ασύστολα, αποπροσανατολίζει εγκληματικά, τρομοκρατεί κυνικά, εκβιάζει απροσχημάτιστα, εξυπηρετεί ανεπιφύλακτα άνομα συμφέροντα. Δυναμιτίζει εν τέλει προκλητικά την «αρχή της δημοσιότητας», προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας ενός συντεταγμένου δημοκρατικού συστήματος. Η δημοκρατία μας χωλαίνει, ΚΑΙ εξαιτίας του κολοβού συστήματος πληροφόρησης, λόγω του ελέγχου του από εξωθεσμικούς παράγοντες.

Ο αγώνας για ελεύθερη και ανοικτή δημοσιότητα είναι καθημερινός και συνεχής και αποτελεί συμβολή στη διαμόρφωση ενός άλλου πολιτικού πολιτισμού στην κατεύθυνση μιας ισχυρής δημοκρατίας.

Προτεραιότητες: α) ανασυγκρότηση σε νέες βάσεις του συστήματος πληροφόρησης των δημόσιων, ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, β) αναθεώρηση όλων των διατάξεων του πλαισίου λειτουργίας των εμπορικών μέσων ενημέρωσης,

 

ΙΙ. Εργαζόμαστε για την ενίσχυση των θεσμών της δημοκρατίας και για τη βελτίωση των λειτουργιών της.

Προτείνουμε, απαιτούμε και συμβάλλουμε με τις ιδέες, τις προτάσεις και την πολιτική μας δράση στη συγκρότηση μιας ισχυρής, πραγματικής δημοκρατίας, ενάντια στην κατάσταση εξαίρεσης που έχουν επιβάλλει πραξικοπηματικά οι διεθνείς κερδοσκόποι και η «τρόικα».

Προτεραιότητες: Συθέμελη, συνταγματική μεταρρύθμιση με α) αποδέσμευση της δικαστικής εξουσίας από οποιουδήποτε τύπου εξάρτηση και παρέμβαση, β) δημιουργία Συνταγματικού Δικαστηρίου, γ) ενίσχυση και ανάπτυξη όλων των θεσμών του κοινοβουλίου, και εκδημοκρατισμός και εκσυγχρονισμός των λειτουργιών του, δ) καθιέρωση της απλής αναλογικής και κατάργηση των ορίων εκλογής εκπροσώπων στο εθνικό κοινοβούλιο, καθώς και καταμερισμός των μεγάλων εκλογικών περιφερειών σε πιο μικρές και εποπτεύσιμες, ε) διαχωρισμός εκκλησίας και κράτους, στ) εκδημοκρατισμός των σωμάτων ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων και διάλυση των φασιστικών θυλάκων, ζ) ενίσχυση των επιστημονικών ιδρυμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας στην κατεύθυνση συμβολής τους στην ανάπτυξη της δημοκρατικής συνείδησης και του δημοκρατικού φρονήματος του ελληνικού λαού, η) ενίσχυση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην αποτελεσματική λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος (αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, συμμετοχικός προϋπολογισμός κ.α.), θ) εκσυγχρονισμός και εκδημοκρατισμός της δημόσιας διοίκησης: δημόσιοι οργανισμοί που θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσονται αυτόνομα και να βελτιώνονται «αυτορρυθμιζόμενοι» («οργανισμοί που σκέφτονται»), ι) προώθηση θεσμικών αλλαγών που ενισχύουν την άμεση δημοκρατία, τη συμμετοχή και συμβολή των πολιτών στην πολιτική και κοινωνική, οικονομική εξέλιξη.

 

ΙΙΙ. Αγωνιζόμαστε για ισχυρή κοινωνικά δημοκρατία

Η συμβολή των θεσμών εκπροσώπησης των πολιτών σε μια σύγχρονη ισχυρή δημοκρατία οφείλει να είναι διαρκής και ενεργή και οι συλλογικοί φορείς οφείλουν να έχουν σημαντικό ρόλο, πέρα από κορπορατίστικες αντιλήψεις και συντεχνιακές πρακτικές.

Προτεραιότητες: α) Θεσμική αποκατάσταση του ρόλου των εργατικών συνδικάτων στην ελληνική κοινωνία με την καθιέρωση ενός νέο νομικού πλαισίου που θα διασφαλίζει την αυτονομία τους, θα αποτρέπει τον έλεγχό τους από την κυβέρνηση, τα κόμματα και την εργοδοσία, β) κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων και διαταγμάτων και ανάδειξη ενός νέου νομικού περιβάλλοντος που θα αφορά στις σχέσεις εργοδοσίας και εργαζομένων, θα διασφαλίζει και θα ενισχύει τα δικαιώματα της εργασίας, γ) ενίσχυση του ρόλου των πολιτικών, πολιτιστικών και κοινωνικών συνομαδώσεων των πολιτών, αποφεύγοντας την εμπλοκή του κράτους στη λειτουργία τους, στην κατεύθυνση αποτελεσματικότερης λειτουργίας του πολιτεύματος, διεύρυνσης της δημοκρατίας και ποιοτικής της βελτίωσης μέσω του ελέγχου των αυθαιρεσιών της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας, δ) ενίσχυση του ρόλου των συνεταιρισμών και όλων των οργανώσεων που συμβάλλουν στην πρόοδο και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

 

  1. Μεριμνούμε για τη διαρκή πρόσβαση και συμβολή της πατρίδας μας στη σύγχρονη, οικουμενική γνώση, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη μη-περιθωριοποίηση μας σε σχέση με τις διεθνείς τεχνολογικές και κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις.

Οι προηγούμενες ενότητες του Σχεδίου βασίζονται στην προϋπόθεση ότι η χώρα μας θα έχει άμεση πρόσβαση στη διαρκώς εξελισσόμενη, οικουμενική γνώση, θα μπορεί να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να προσαρμόζετε στο μέτρο του δυνατού σε αυτές. Πρόκειται για το κλειδί ανάκαμψης της ελληνικής κοινωνίας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Χρειάζεται επιμονή και διαρκής προσπάθεια για να μην απολέσουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Προτεραιότητες: α) ανακοπή του όποιου ρεύματος brain drain προς το εξωτερικό, β) αντιστροφή ακραίων ταξικών διαφορών στο σύστημα της εκπαίδευσης – παιδεία για όλη τη νεολαία, πρόσβαση στη σύγχρονη γνώση για όλους τους πολίτες γ) αναδιοργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος, διασφάλιση του δημοσίου χαρακτήρα του και διασύνδεση του με την οικονομία και την κοινωνία, δ) προσανατολισμός στην ευρύτερη προσπάθεια για την ποιοτική αναβάθμιση της παιδείας του ελληνικού λαού και όλων των  κατοίκων της χώρας.

 

  1. Προτείνουμε την οικολογική μεταδόμηση της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας σε ευρεία κλίμακα (συνδέεται άμεσα με τη γνώση και αποτελεί ασφαλή αφετηρία εκκίνησης για την αναπτυξιακή ανόρθωση της χώρας).

Η οικολογική μεταδόμηση συνδέεται μέσω της σύγχρονης γνώσης με όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων της χώρας – κυρίως στη μικροκλίμακα των τοπικών κοινωνιών: βιομηχανία, βιοτεχνία, συνεταιρισμοί, μικρές γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες, εναλλακτικές τουριστικές μονάδες, ενέργεια, κατασκευές, κατοικία και αστικές υποδομές, υδάτινα αποθέματα και χρήση τους κ.α.

Προτεραιότητες: Η άμεση εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών (τοπικοί φορείς, πρωτοβουλίες πολιτών, ερευνητικά ιδρύματα, ιδιώτες, συνεταιρισμοί κλπ) σε έναν ευρύτερο εθνικό σχεδιασμό, θα πρέπει να συνδυαστεί με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα μορφών «εναλλακτικής» χρηματοδότησης και φορολογικής μεταρρύθμισης που θα περιλαμβάνει και στοιχεία «εναλλακτικής σεισάχθειας».

 

  1. Η παραγωγική ανασυγκρότηση της επαρχίας της χώρας αποτελεί μια από τις πρώτες προτεραιότητες της «Σοσιαλιστικής Προοπτικής» και συνδέεται άμεσα με το σχεδιασμό για την οικολογική μεταδόμηση της ελληνικής οικονομίας.

Η εντεινόμενη, υψηλή συγκέντρωση στα αστικά κέντρα, κλασικό φαινόμενο σε κοινωνικοοικονομικά υποανάπτυκτες χώρες, αποδεικνύει την απόλυτη αποτυχία των πολιτικών της τελευταίας τριακονταετίας. Αποτέλεσμά της είναι η ερήμωση της ελληνικής επαρχίας,

Στον αντίποδα είναι το παράδειγμα άλλων χωρών, κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με επαρκείς υποδομές στην επαρχία και αποτελεσματικές δομές περιφερειακής ανάπτυξης, οι οποίες καταλήγουν σε μια πιο ισορροπημένη χωρικά κατανομή της παραγωγής και των υπηρεσιών και, ως εκ τούτου, μια πιο ισορροπημένη κατανομή των θέσεων εργασίας.

Η μετατόπιση της μεταποίησης γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων στην επαρχία και στις αγροτικές περιοχές, ο συναρτώμενος αναπροσανατολισμός του μοντέλου της αγροτικής παραγωγής και η ανάπτυξη ενός νέου, σύγχρονου και αυτόνομου συνεταιριστικού κινήματος, αποτελούν κύριοι στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής:  αποτελεσματικός και δίκαιος αναδασμός, ερευνητικές πρωτοβουλίες και πιλοτικές εφαρμογές, μετάδοση σύγχρονων μεθόδων που σέβονται την περιβαλλοντική ισορροπία, διαφυλάττουν και προωθούν στη διεθνή αγορά την εξειδικευμένη ποιότητα και την παραδοσιακή ιδιαιτερότητα.

Η γεωγραφικά και λειτουργικά στενότερη σύνδεση των τριών τομέων – πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής – η οποία γεννά καθετοποιημένα παραγωγικά συστήματα, σε συνδυασμό με τον προσανατολισμό της γεωργίας στην καλλιέργεια αγροδιατροφικών προϊόντων, καθώς και τη μεταποίηση και την ποιοτική αναβάθμισή τους, θα αξιοποιήσει τα φυσικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής αγροτικής οικονομίας και θα συμβάλει σημαντικά σε μια αύξηση του ΑΕΠ με πραγματικό αντίκρισμα. Την ίδια στιγμή, θα αφυπνιστούν οι δημιουργικές δυνάμεις των αγροτικών περιοχών και της ελληνικής επαρχίας, οι οποίες, αναπτυσσόμενες, θα αποτελέσουν τους βασικούς πυλώνες της πραγματικής ανάπτυξης της χώρας.

 

VII. Προτείνουμε το πεδίο της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και της κοινωνικής πολιτικής να ενταχθεί σε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα οικονομικής δραστηριότητας.

Ένας τομέας δαπανηρός για κάθε εθνική οικονομία μπορεί σταδιακά να μετατραπεί σε πηγή εσόδων. Η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί σε κέντρο υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας σε συνδυασμό με εναλλακτικές μορφές διαβίωσης και τουρισμού για άτομα της τρίτης ηλικίας, για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, με επενδύσεις στον τομέα της γηριατρικής  κλπ.

Προϋποθέσεις: α) ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μέσω του εκσυγχρονισμού των υπολειμμάτων του, δωρεάν για όλους που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας, χωρίς καμιά εξαίρεση, β) ενίσχυση εθνικής φαρμακοβιομηχανίας και προώθηση δομών κοινωνικού ελέγχου της, γ) συνδυαστική χρήση των αποτελεσμάτων από άλλα πεδία σχεδιασμού.

 

VIIΙ. Η συνεργατική αντίληψη μας για τις σχέσεις των λαών και δη των λαών που βρίσκονται σε γειτονία μπορεί ανά περίπτωση να εντάξει πολλούς από αυτούς τους επιμέρους σχεδιασμούς στο πλαίσιο στοχευμένων διακρατικών συνεργασιών.

Η ευημερία και η ποιότητα ζωής του ελληνικού λαού εξαρτάται εν πολλοίς και από την ευημερία και την ποιότητα ζωής των γειτονικών λαών. Η «Σοσιαλιστική Προοπτική» παλεύει για τα δίκαια και τα ζωτικά συμφέροντα του ελληνικού λαού και συμβάλλει στην ειρηνική συνύπαρξη και την ειλικρινή συνεργασία όλων των χωρών και των λαών της περιοχής.

Προτεραιότητες: α) προϋπόθεση για την καλή συνεργασία είναι η γνώση του περιβάλλοντος που δρα και «κινείται» η χώρα μας, υπό αυτή την έννοια είναι απαραίτητη η διασφάλισή της μέσω συγκεκριμένων θεσμών (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα). Επιβάλλεται να ενισχυθούν αυτοί οι θεσμοί όπου υφίστανται και να ιδρυθούν νέοι σε όσα πεδία έρευνας κρίνονται απαραίτητοι, β) η συνεργατική αντίληψη είναι οραματική, αλλά είναι εξίσου ρεαλιστική, έτσι θεωρούμε ότι στη μεταβατική περίοδο που διανύουμε η στρατιωτική θωράκιση της χώρας είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη, όπως αναγκαίος είναι ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός μιας πολιτικής εξοπλιστικών προγραμμάτων που θα συνδέονται με την οικονομία της χώρας και την μελλοντικής της ασφάλεια. Στην παρούσα φάση αρκεί η διάσωση και η παραγωγική επέκταση των σχετικών εθνικών βιομηχανιών, διασφαλίζοντας το δημόσιο χαρακτήρα τους.

Περισσότερα από τον συντάκτη

Σοσιαλιστική Προοπτική

Αφήστε ένα σχόλιο