Το κλείδωμα του Ελληνικού Λαού (lockdown) και οι συνέπειες του