Ένας πρωθυπουργός ξεφτισμένο διαφημιστικό περιτύλιγμα