Ας μιμηθούμε τη μεθοδικότητα και συστηματικότητα των Γερμανών