Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία: η στρατηγική της απώλεσης ενός βασικού δικαιώματος