Εθνικά ζητήματα & εξωτερική  πολιτική, για την Εθνική Ανεξαρτησία της χώρας.