Εύβοια: Η πυρκαγιά, η ανταρσία των πολιτών και η κυβέρνηση