ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΚΑΤΑ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ