Η «διακηρυκτική έννοια» του σοσιαλισμού στον 21ο αιώνα.