Η ιστορική μνήμη στην υπηρεσία του κοινού μέλλοντος