Η πανδημία ανασύρει στην επιφάνεια πολλά…κακά της μοίρας μας