Η πιο ασφαλής απόκριση είναι ο εκδημοκρατισμός του πολιτικού συστήματος