Η πολιτική και εκλογική ήττα της Δεξιάς αποτελεί «Εθνική ανάγκη» !