Θυσία στο βωμό της « Ελεύθερης Αγοράς το ΕΣΥ και η Υγεία των Πολιτών