Κάθε είδος λογοκρισίας σμικρύνει την πραγματικότητα