Κάθε προοπτική συλλογικής μνήμης έχει εθνικό χαρακτήρα…