Μέχρι να τραγουδήσει η χοντρή κυρία… τίποτα δεν τελειώνει.