“ΜΟΝΟΜΕΤΩΠΟΣ” ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑΣ