Οι εξαρτήσεις στην πανδημία του COVID-19 και η Προαγωγή Αυτοβοήθειας.