Οι καθεστωτικοί συνομήλικοι της γενιάς του Πολυτεχνείου