Ο κυβερνητικός τεχνολαϊκισμός και οι περιβαλλοντικές ευαισθησίες