Πρωθυπουργός πολιτικός διαφθορέας και μεσάζων συμφερόντων