Σοσιαλισμός, πατριωτισμός και πολιτιστική καλλιέργεια