Το Υπάρχον Πολιτικό Σύστημα Διαιωνίζει την Εξάρτηση