Τραγικές για τη Χώρα και το Λαό οι Συνέπειες από τη Δεξιά Παλινόρθωση