ΧΑΝΕΙ ΥΨΟΣ Η ΠΤΗΣΗ ΣΚΡΕΚΑ-ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΣΤΗΝ ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ