1923: Η ΜΙΖΕΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ