Οι αερολογίες περί ολοκληρωτισμού είναι παλιάς κοπής…