Η διαρκής φτωχοποίηση και οι συνέπειες στην κοινωνία