Προσέγγιση στα προβλήματα των εξαρτημένων ατόμων με έμφαση στα ναρκωτικά