Ένα αξιοπρόσεκτο μνημείο του σύγχρονου ελληνικού λόγου