Επικαιρότητα

Αναντιστοιχία μεταξύ εργασιακών προσόντων και απαιτήσεων της αγοράς

Αναντιστοιχία μεταξύ των προσφερόμενων εργασιακών προσόντων και των απαιτήσεων της αγοράς προκύπτει από έρευνα της ελεγκτικής εταιρείας ΕΥ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Endeavor Greece.
Συγκεκριμένα, μόνο ένας στους δύο εργαζόμενους στην Ελλάδα έχει προσόντα που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας, ενώ οι νέοι παίρνουν πτυχία σε σχολές, οι οποίες δεν έχουν καμία ζήτηση στην Ελλάδα.
Το 13% των φοιτητών σπουδάζει ανθρωπιστικές επιστήμες, το 12% επιστήμες εκπαίδευσης, ενώ μόλις το 4% φοιτά σε σχολές πληροφορικής, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση.
Την ίδια ώρα, οι φοιτητές της Αρχιτεκτονικής έχουν αυξηθεί κατά 20%, όταν η οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα έχει κυριολεκτικά καταρρεύσει.
Ωστόσο στην έρευνα υπάρχουν ακόμη μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία. Ετσι, από τα 11 εκατομμύρια πληθυσμού της Ελλάδας, το 55%, (~6 εκ.) δεν συμμετέχουν ενεργά στο εργατικό δυναμικό. Από τα υπόλοιπα 5 εκ., το 72% εργάζονται επίσημα, ενώ 1,4 εκ. είναι άνεργοι, από τους οποίους 642.800 είναι κάτω από 35 χρονών. Το 71% είναι μακροχρόνια άνεργοι. Το σύνολο των εργαζομένων αντιστοιχεί πλέον μόνο στο 33% του πληθυσμού. Σε κάθε έναν εργαζόμενο, αντιστοιχούν δύο που δεν εργάζονται.
Σε κλαδικούς όρους, το λιανεμπόριο/χονδρεμπόριο παραμένει ο μεγαλύτερος σε απασχόληση κλάδος (650.000 εργαζόμενοι). Η αγροτική παραγωγή ακολουθεί με μισό εκατομμύριο εργαζομένους, ενώ η μεταποίηση και η δημόσια διοίκηση απασχολούν 330.000 εργαζόμενους έκαστη. Οι μισοί εργαζόμενοι στην Ελλάδα απασχολούνται σε έναν από τους παραπάνω κλάδους. Η δομή και η συγκέντρωση είναι παρόμοια στην απασχόληση των νέων, με εξαίρεση τον κλάδο της εστίασης που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σε αριθμό εργαζόμενων κάτω από 35 ετών.
Η Ελλάδα έχασε περίπου 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας τα τελευταία πέντε χρόνια, 21% των συνολικών θέσεων εργασίας του 2008.
Πάνω από 200.000 Έλληνες, οι περισσότεροι των οποίων κάτω των 35 ετών, έχουν φύγει από τη χώρα από την έναρξη της κρίσης και εργάζονται στο εξωτερικό. Είναι συνήθως επαγγελματίες με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και δεξιότητες που αναζητούν καριέρα κυρίως στην Ε.Ε. (το 71% του συνόλου).
Εντός της Ε.Ε. η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούν τους πιο δημοφιλείς προορισμούς, απορροφώντας πάνω από το 50% των Ελλήνων που μεταναστεύουν.
Πάνω από το 80% των νέων και των εργοδοτών πιστεύουν ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν παρέχει επαρκή καθοδήγηση ή προετοιμασία για την αγορά εργασίας.
Ταυτόχρονα, οι Έλληνες εργοδότες θεωρούν ότι η έλλειψη πρακτικής εμπειρίας είναι η μεγαλύτερη αδυναμία των υποψήφιων εργαζομένων. Από την άλλη, το 87% των
διαθέσιμων θέσεων εργασίας απαιτούν τουλάχιστον δύο χρόνια πρακτικής εμπειρίας.
Πάνω από το 55% είναι πρόθυμοι να μετακομίσουν εντός Ελλάδος προκειμένου να κυνηγήσουν μια πολλά υποσχόμενη θέση εργασίας. Σχεδόν οι μισοί είναι πρόθυμοι να μετακομίσουν στο εξωτερικό.

Το 13% των φοιτητών σπουδάζει ανθρωπιστικές επιστήμες, το 12% επιστήμες εκπαίδευσης, ενώ μόλις το 4% φοιτά σε σχολές πληροφορικής, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση.
Την ίδια ώρα, οι φοιτητές της Αρχιτεκτονικής έχουν αυξηθεί κατά 20%, όταν η οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα έχει κυριολεκτικά καταρρεύσει.
Ωστόσο στην έρευνα υπάρχουν ακόμη μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία. Ετσι, από τα 11 εκατομμύρια πληθυσμού της Ελλάδας, το 55%, (~6 εκ.) δεν συμμετέχουν ενεργά στο εργατικό δυναμικό. Από τα υπόλοιπα 5 εκ., το 72% εργάζονται επίσημα, ενώ 1,4 εκ. είναι άνεργοι, από τους οποίους 642.800 είναι κάτω από 35 χρονών. Το 71% είναι μακροχρόνια άνεργοι. Το σύνολο των εργαζομένων αντιστοιχεί πλέον μόνο στο 33% του πληθυσμού. Σε κάθε έναν εργαζόμενο, αντιστοιχούν δύο που δεν εργάζονται.
Σε κλαδικούς όρους, το λιανεμπόριο/χονδρεμπόριο παραμένει ο μεγαλύτερος σε απασχόληση κλάδος (650.000 εργαζόμενοι). Η αγροτική παραγωγή ακολουθεί με μισό εκατομμύριο εργαζομένους, ενώ η μεταποίηση και η δημόσια διοίκηση απασχολούν 330.000 εργαζόμενους έκαστη. Οι μισοί εργαζόμενοι στην Ελλάδα απασχολούνται σε έναν από τους παραπάνω κλάδους. Η δομή και η συγκέντρωση είναι παρόμοια στην απασχόληση των νέων, με εξαίρεση τον κλάδο της εστίασης που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σε αριθμό εργαζόμενων κάτω από 35 ετών.
Η Ελλάδα έχασε περίπου 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας τα τελευταία πέντε χρόνια, 21% των συνολικών θέσεων εργασίας του 2008.
Πάνω από 200.000 Έλληνες, οι περισσότεροι των οποίων κάτω των 35 ετών, έχουν φύγει από τη χώρα από την έναρξη της κρίσης και εργάζονται στο εξωτερικό. Είναι συνήθως επαγγελματίες με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και δεξιότητες που αναζητούν καριέρα κυρίως στην Ε.Ε. (το 71% του συνόλου).
Εντός της Ε.Ε. η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούν τους πιο δημοφιλείς προορισμούς, απορροφώντας πάνω από το 50% των Ελλήνων που μεταναστεύουν.
Πάνω από το 80% των νέων και των εργοδοτών πιστεύουν ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν παρέχει επαρκή καθοδήγηση ή προετοιμασία για την αγορά εργασίας.
Ταυτόχρονα, οι Έλληνες εργοδότες θεωρούν ότι η έλλειψη πρακτικής εμπειρίας είναι η μεγαλύτερη αδυναμία των υποψήφιων εργαζομένων. Από την άλλη, το 87% των διαθέσιμων θέσεων εργασίας απαιτούν τουλάχιστον δύο χρόνια πρακτικής εμπειρίας.
Πάνω από το 55% είναι πρόθυμοι να μετακομίσουν εντός Ελλάδος προκειμένου να κυνηγήσουν μια πολλά υποσχόμενη θέση εργασίας. Σχεδόν οι μισοί είναι πρόθυμοι να μετακομίσουν στο εξωτερικό.

Περισσότερα από τον συντάκτη

Σοσιαλιστική Προοπτική

Αφήστε ένα σχόλιο