Από την οικονομία της προσοχής στη μείωση του χρόνου εργασίας