Δελτίο Τύπου για την Αναγκαιότητα Προοδευτικής Προοπτικής της Χώρας