Δελτίο Τύπου για τη Συνάντηση της Σοσιαλιστικής Προοπτικής με τη Λα.Ε