Επιδημίες, επιταχυνόμενος φόβος και όποιος αντέχει…