Η Αποτροπή της Δεξιάς Παλινόρθωσης Καθήκον των Δυνάμεων της Προόδου.