Η διαγραφή του Χρέους απαραίτητη προϋπόθεση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη