Η επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και η θέση της Ελλάδας