Η νομή της εξουσίας ως το κυρίαρχο εκλογικό διακύβευμα