Η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ