Οι δυσκολίες της Αριστεράς με τα πολιτικά συμφραζόμενα του Ολοκαυτώματος