Οι Τουρκικές προκλήσεις και η Αποτελεσματική Αντιμετώπισή τους