Παλαιοκομματικές Πρακτικές από «Αριστερούς» Πολιτικούς