Σήμα κινδύνου για τη διεθνή οικονομία εκπέμπει το ΔΝΤ