Τιμή στην σπουδάζουσα γενιά της κατοχικής περιόδου