Η Ιδρυτική Διακήρυξη της Σοσιαλιστικής Προοπτικής, 2014