Η Σοσιαλιστική Προοπτική ενισχύει τις οργανωτικές δραστηριότητες